Planering 2016

Verksamhetsplan 2016

Inför verksamhetsåret 2016 har vi följande tankar och idéer
Genomföra minst 5 styrelsemöten
Ge ut 4 fullmatade nummer av Örtabladet
Ge ut en frölista och sälja fröer via post och på mässor
Fortsätta verka för "Örtens dag" första lördagen i augusti och göra ett inspirerande evenemang tillsammans med Botaniska i år
Hålla vår hemsida aktiv och attraktiv genom kontinuerlig översyn
Hålla kontakt med våra medlemmar genom att svara på telefonsamtal, brev och mail

Delta (styrelsen och/eller lokalgrupper) på följande trädgårdsmässor och trädgårdsdagar:
Nordiska Trädgårdar i Älvsjö i april
Lisebergs trädgårdsdagar i maj
Sunne trädgårdsmässa i juni
Den stora trädgårdsfesten i Sofiero i augusti
Bergianska trädgårdens vårmarknad i maj och höstfest i september
Sprida intresse för örter på bokmässan i Göteborg i september

Stödja lokalgrupperna med information, material, råd och närvaro när så önskas
Ordna örtaresa i juli
Genom att hålla föredrag, guidningar odyl. sprida kunskap om örter och om Svenska Örtasällskapet
Öka medlemsantalet bl.a. genom att sprida vår informationsbroschyr så mycket som möjligt
Ha kontakter med andra föreningar för utbyte av kunskaper och idéer. Bla på FORs föreningsmöte i Kista.

Främja och utveckla yrkesodlingen av örter och kryddväxter och följa aktuell forskning inom och utom Sverige
Främja intresset för örter bland barn och unga
Arbeta aktivt med Unescos konvention om det immateriella kulturarvet.

Utreda - E-tidning

Lyfta frågor om porto till FOR

 


Copyright 2008-2011, Svenska Örtasällskapet | E-post: info@ortasallskapet.se