Verksamhetsberättelse

 SVENSKA ÖRTASÄLLSKAPET

Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2015

Under året 2015 har Svenska Örtasällskapet haft nedanstående verksamheter och aktiviteter:

Medlemsantalet var den 31 december 2015   370 medlemmar, alltså återigen några fler än förra året.   

Styrelsearbete. Styrelsemedlemmar har varit: Lisbeth Flising, ordförande, Birgittha Hedin, sekreterare, Ann-Christin Lindskog från årsmötet, kassör, Anders Ryberg ledamot och ansvarig för forskning kring örter, Efva Kinnerfors, ledamot och ansvarig för hemsidan. Miriam Hallin, Maria Engwall Berg och Evy Jönsson har under året varit suppleanter.

Styrelsen har haft 4 möten under året, inklusive årsmötet i Lerum. Många olika frågor har kunnat lösas via e-mailkontakt.

Örtabladet. Under året har fyra numrerade nummer av Örtabladet samt en frölista givits ut och distribuerats till medlemmarna. Inge Hedin och Björn Flising har varit redaktörer och redigerat två örtablad var. Björn Flising redigerade även frölistan.

Hemsidan. Hemsidan fungerar under namnet www.ortasallskapet.se och utvecklas kontinuerligt. Kontakten med medlemmar via hemsidan är fortfarande ganska aktiv. Genom hemsidan kan vi även ordna försäljning av sällskapets produkter, något som annars varit förbehållet mässor av olika slag. På hemsidan finns aktuella aktiviteter och lokalgrupperna har egna flikar för information. Efva Kinnerfors har varit hemsidesansvarig.

Frölistan. Som vanligt fick vi in mängder av fröer (över 300 arter och sorter) som vår frögrupp, bestående av Maria Engwall Berg och Lisbeth Flising med assistans av Erling Johannesson katalogiserade och ordnade till en frölista, som medlemmarna kunde beställa från, till ett lågt pris. De som skickat in fröer får beställa lika mycket som de skickat in utan kostnad (och naturligtvis beställa och betala hur mycket ytterligare de vill, som alla andra). Maria Engwall Berg har varit ansvarig för frölistan.

Kontakter. Under året har vi bytt medlemsblad med olika föreningar. För närvarande har vi utbyte med tidningen Åter (Forum för självförsörjning och alternativt boende på landsbygden), Odlaren (Fobo, Föreningen organisk-biologisk odling) och Örtagården (Sällskapet örtagårdens vänner i Vadstena), Sesamnytt (Föreningen Sesam), Sällskapet Blomstervännerna (tidningen heter Sällskapet Blomstervännerna).

Svenska Örtasällskapet är medlem i FOR - Fritidsodlingens Riksorganisation. FOR är ett samarbetsorgan för rikstäckande ideella föreningar som huvudsakligen organsierar fritidsodlare. FOR tillvaratar fritidsodlarnas intressen genom rådgivning, konsumentbevakning, aktiviter på trädgårdsmässor och kontakter med forskning, myndigheter och andra organisationer. Genom FORs årliga konferens i Kista inför Nordiska Trädgårdsmässan får ordföranden och lokalgruppsansvarig för Stockholmsgruppen kontakt med flera olika föreningar och sällskap.

Årets Ört. Till Årets Ört utsågs år 2015 Ringblomma (Calendula officinalis). Tanken med Årets ört är att varje år lyfta fram en speciell ört, som är värdefull och värd att få uppmärksamhet. Första gången vi hade årets ört, år 2013, utsågs Kvanne, Angelica archangelica, till årets ört. Miriam Hallin har varit ansvarig för Årets ört.

Aktiviteter. Svenska Örtasällskapet har under året deltagit i flera mässor och trädgårdsdagar, vilket har resulterat i ett antal nya medlemmar och att vi kunnat inspirera till och sprida intresset för örter.

Deltagande på Nordiska Trädgårdsmässan i Älvsjö 26 - 29 mars 2015 med stockholmsgruppen i spetsen. Lisbeth Flising deltog även som svenska örtasällskapets representant på FORs (se ovan) årsmöte den 29 mars. Stockholmsgruppens kontaktperson, Gun Abrahamsson, deltog också, men hade ingen rösträtt.

11 april 2015 hade Svenska Örtasällskapet årsmöte i Lerum närheten av Göteborg. Förutom sedvanligt årsmöte hade vi föreläsning om örter i kristider och vi fick smaka på kristidsmat och cikoriakaffe. Efter mötet guidade Lisbeth och Björn Flising i sin trädgård i Lerum.

Lisbeth Flising deltog under hela våren i Växtrum Lerum, en storsatsning för att visa Lerums kommuns önskan att försköna kommunen. Två kända trädgårdsdesigners, Hannu Sarenström och Simon Irvine, designade, tillsammans med varsin grupp om 10-15 personer, varsin trädgård och gruppen genomförde satsningen. Vernissage var 30 maj 2015. Lisbeth fick i detta sammanhang många tillfällen att sprida kunskap om Örtasällskapet och om örter.

Deltagande på Rottneros trädgårdsfestival 11 - 12 juli 2015  

Örtasällskapets sommarresa gick till trakten öster om Vättern den 25 – 26 juli 2015. 25 personer deltog.

Örtens dag, den 1 augusti 2015, firades i år genom att några från styrelsen, Efva Kinnerfors, Miriam Hallin och Lisbeth Flising guidade i Örtgården på Botaniska i Göteborg. Denna guidning var uppskattad och mycket folk deltog.

Deltagande på Sofiero trädgårdsfest 27 - 30 augusti 2015

Lokalgruppen Göteborg hade hand om årsmötet i Lerum och arrangemangen runt detta. Lokalgruppen deltog också, tillsammans med bokmässegruppen (den som jobbar med trädgården på bokmässan i Göteborg), på invigningen av Jonsereds trädgårdar den 24 augusti. Lokalgruppen Fryksdalen deltog på Rottneros trädgårdsdagar. Lokalgruppen i Stockholmstrakten deltog på Bergianska trädgårdens växtmarknad både vår och höst. Lokalgruppen Nordöstra Götaland och lokalgruppen Trestad har haft en hel del aktiviteter. Övriga lokalgrupper har inte rapporterat sina utåtriktade aktiviteter.

Under våren, sommaren och en bit in på hösten planerade och genomförde sällskapet tillsammans med andra trädgårdssällskap i västra Sverige ett uppskattat inslag med trädgård på bokmässan i Göteborg 24 - 27 september 2015. Temat detta år var Ungern och vi skapade en vingård.

Vi har fått många förfrågningar kring örter och örtagårdar under året och styrelsen har bemödat sig om att svara så utförligt som möjligt.

Styrelsemedlemmar och enskilda medlemmar har hållit föredrag om örter i olika sammanhang.

Lokalgrupper. Svenska Örtasällskapet har följande lokalgrupper: Göteborg, Nordöstra Götaland, Trestadsområdet, Örebro, Stockholm Mälardalen, Fryksdalen och Skåne/Halland. Lokalgrupperna har varit olika aktiva under året, de flesta har haft några arrangemang.

Planering. Under hösten har vi planerat deltagande på olika trädgårdsarrangemang. Aktiviteterna äger dock inte rum förrän våren och hösten 2016. Vi har även påbörjat planering för årsmötet 2016.

Aktivitet i örtagård

Aktivitet i örtagård

FOTO: E Kinnerfors

Verksamhetsplan 2016

 

Copyright 2008-2011, Svenska Örtasällskapet | E-post: info@ortasallskapet.se